จำนวนข้อมูล 5  รายการ

ระบบหนังสือเวียน ภายใน สบอ.3 (บ้านโป่ง)

   
้นหาจาก>>เลขที่ :
ค้นหาจาก>>เรื่อง :
 

ลำดับที่ หนังสือเลขที่ / ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง แจ้งเวียนให้กับหน่วยงาน
0005 นฐ0017.3/ว266 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที นร 0731.2/ว 68 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประสานฯ
0004 คค 0313.4/ว136 การดำเนินการคณะทำงานมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ ฝ่ายประสานราชการ ส่วน กลุ่ม หน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี
0003 กจ.0013.3/ว4488 ลว 12 มี.ค. 61 ขอเชิญร่วมงานพิธี ส่วนอำนวยการ หน.สลักพระ,หน.สมเด็จพระศรีฯ , หน.พหลฯ
0002 ที่ ทส 0913.2/03327 ลว 20 มี.ค.61 การใช้งานระบบหนังสือเวียนอิเลคทรอนิกส์ ส่วนอำนวยการ ทุกหน่วยงาน
0001 คู่มือการใช้ระบบเวียนหนังสือ คู่มือการใช้ระบบเวียนหนังสือ ส่วนอำนวยการ ทุกหน่วยงาน
แสดงหน้าที่ 1/1   [Prev]  1  [Next]

ดูหนังสือทั้งหมด
 
เพิ่มเอกสาร/หนังสือกรุณา Login