พื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

เนื้อที่ี่รวมทั้งสิ้น 4,474,896.86 ไร่ แบ่งตามรายจังหวัด ดังนี้
1จังหวัดกาญจนบุรี
เนื้อที่รวม 4,066,375.96 ไร่

1 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  เนื้อที่ 343,735 ไร่
2 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เนื้อที่ 957,500 ไร่
3 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม   เนื้อที่ 935,583.69 ไร่
4 อุทยานแห่งชาติไทรโยค       เนื้อที่ 598,750  ไร่
5 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ เนื้อที่   36,875     ไร่
6 อุทยานแห่งชาติลำคลองงู เนื้อที่ 420,374    ไร่
7 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ   เนื้อที่ 772,214.27 ไร่
8 วนอุทยานพระแท่นดงรัง    เนื้อที่ 1,344 ไร่

1จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่รวม 200,147 ไร่

1 อุทยานแห่งชาติพุเตย     เนื้อที่ 198,422 ไร่
2 วนอุทยานพุม่วง เนื้อที่ 1,725 ไร่

1จังหวัดราชบุรี เนื้อที่รวม 208,463.90 ไร่

1 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เนื้อที่ 205,463.90 ไร่
2 วนอุทยานถ้ำเขาน้อย เนื้อที่ 3,000 ไร่

หน่วยงานสังกัดสาขาเพชรบุรี

เนื้อที่รวมทั้งสิ้น  2,626,388.26 ไร่ แบ่งตามรายจังหวัด ดังนี้


1จังหวัดเพชรบุรี
  เนื้อที่รวม 1,823,665.84 ไร่

1 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เนื้อที่ 1,821,687.84 ไร่
2 วนอุทยานชะอำ เนื้อที่ 416  ไร่
3 วนอุทยานเขานางพันธุรัต เนื้อที่ 1,562   ไร่


1
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เนื้อที่รวม 802,722.42 ไร่

1 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  เนื้อที่ 605,625  ไร่
2 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เนื้อที่ 61,300     ไร่
3 อุทยานแห่งชาติหาดวนกร   ี่เนื้อที่ 23,750   ไร่
4 อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง  เนื้อที่ 100,625 ไร่
5 วนอุทยานปราณบุรี   เนื้อที่ 1,984 ไร่
6 วนอุทยานเขาตาม่องล่าย เนื้อที่ 862  ไร่
7 วนอุทยานแม่รำพึง เนื้อที่ 4,483  ไร่
8 วนอุทยานห้วยน้ำซับ เนื้อที่ 2,705.42 ไร่
9 วนอุทยานท้าวโกษา เนื้อที่ 188 ไร่
10 วนอุทยานป่ากลางอ่าว  เนื้อที่ี่ 1,200  ไร่

 

1
National Park Division, Protected Area Regional Office 3 (Banpong)
54/10 Khailuang Rd., Banpong, Ratchaburi 70000 Thailand
Tel. 032 200120 Fax : 032 200119 E-mail : np3banpong@gmail.com