หัวหน้าอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
นายปรยุษณ์  ไวว่อง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
089-6911271
นายวิโรจน์  โรจนจินดา
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
081-7831723์
นายประวัฒน์  พวงทอง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค
089-5509867
นายฐิติ  โสมภีร์
หัวหน้าิอช.เขื่อนศรีนครินทร์
08
1-9427018
นายพงษ์สรรค์  ดิษฐานุพงศ์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู
08
1-6335665
นายเจริญ  ใจชน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
081-9948088
นายสุชัย  หรดี
หัวหน้าอช.เฉลิมรัตนโกสินทร์
081-6666141
นายเผด็จ  กระจ่างยุทธ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติพุเตย
08
9-5192824
นายอดุลย์  ทำไธสง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจัน 086-8099186
นายวิชาญ  ปรึกษากร
หัวหน้าวนอุทยานถ้ำเขาน้อย
081-9954494
นายพีระเดช  สิงห์ประเสริฐ
หัวหน้าวนอุทยานพระแท่นดงรัง
081-9813440
นายชัชวาล  เอี่ยมตาก
หัวหน้าวนอุทยานพุม่วง
089-9483018
1
National Park Division, Protected Area Regional Office 3 (Banpong)
54/10 Khailuang Rd., Banpong, Ratchaburi 70000 Thailand
Tel. 032 200120 Fax : 032 200119 E-mail : np3banpong@gmail.com