ติดต่อหน่วยงานได้ที่ :

ส่วนอุทยานแห่งชาติ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

54/10 ถนนค่ายหลวง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  70110

โทร. 032 200120, 032 211025 ต่อ 701

แฟกซ์ 032 200119

E-mail :  np3banpong@gmail.com

 

1
National Park Division, Protected Area Regional Office 3 (Banpong)
54/10 Khailuang Rd., Banpong, Ratchaburi 70000 Thailand
Tel. 032 200120 Fax : 032 200119 E-mail : np3banpong@gmail.com