ข่าวสารศูนย์ฯ

ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายยรรยง เลขาวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ได้เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จำนวนผู้เข้าชม

http://www.hitwebcounter.com/

เริ่มนับ 03/02/2559

ศูนย์เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

โทร 032-211025 ต่อ 250 โทรสาร 032-221932

E-Mail :: ict_banpong@hotmail.co.th